Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 12380595
Nosaukums: Datorsist. ar programm. nodr. Intel Core i5 D15-G16
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: