Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 12380600
Nosaukums: Datorsis. ar programm.ProLine Intel Core i3 DI3V2-G16
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: