Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 12380607
Nosaukums: Interaktīvā tāfele ar īsā fokusa projektoru
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: