Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 2161000070
Nosaukums: Plaukti PL1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: