Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 2161000076
Nosaukums: Plaukti PL2
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: