Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100821
Nosaukums: Biroja krēsls Moon
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: