Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100823
Nosaukums: Papīra smalcinātājs Papermonster L71 CC
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: