Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100831
Nosaukums: Galds ar atvilknēm (pasniedzēju) GATV1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: