Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100836
Nosaukums: Slēgta kuba formas galds KG1 (no galdu komplekts konferenču telpā)
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: