Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100843
Nosaukums: Skapis ar durvīm un plauktu SK1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: