Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100844
Nosaukums: Vaļējs piekarams plaukts VP1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: