Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100847
Nosaukums: Vaļējs piekarams skapis bez plauktiem VP2
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: