Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100852
Nosaukums: Skapis ar alumīnija fasādi un plauktu SKAL1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: