Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100889
Nosaukums: Galds G2
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: