Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100930
Nosaukums: Galds uz riteņiem ŽG1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: