Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100934
Nosaukums: Stūra galds STG1 no galdu komplekts konferenču telpā)
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: