Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100947
Nosaukums: Galds G7 (no galdu komplekta konferenču telpā)
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: