Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 216100982
Nosaukums: Vaļēji piekaramie skapji ar plauktu PSK1
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: